Wybierz język
 • slide7
  Konstrukcje stalowe
  Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie
 • slide5
  Firma Mabo
  To pewny i solidny partner w interesach
 • slide8
  Firma Mabo
  To pewny i solidny partner w interesach
 • slide6
  Firma Mabo
  To pewny i solidny partner w interesach
 • slide4
  Firma Mabo
  To pewny i solidny partner w interesach
 • slide3
  Firma Mabo
  To pewny i solidny partner w interesach
 • slide1
  Firma Mabo
  To pewny i solidny partner w interesach
 • slide2
  Firma Mabo

Polityka jakości

Polityka Jakości Firmy MABO Sp. z o.o.

„Głównym celem Polityki Jakości jest zapewnienie, że produkowane przez nas wyroby i świadczone przez nas usługi spełniają potrzeby i wymagania klientów, a nasze postępowanie służy realizacji do tego celu”.

Podstawowym celem naszej działalności jest produkcja konstrukcji stalowych oraz świadczenie usług z zakresu obróbki metali.

Cele te realizujemy poprzez:

 • Zatrudnienie pracowników o niezbędnej wiedzy teoretycznej, kwalifikacjach zawodowych i wysokich umiejętnościach praktycznych, dążąc do ciągłego ich doskonalenia.
 • Terminowe i fachowe produkowanie wyrobów według zleceń naszych klientów.
 • Terminowe i fachowe świadczenie usług oparte na stosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
 • Stworzenie takich warunków dla klienta, aby w ramach swojej specjalizacji zaproponować najlepszą ofertę spełniającą jego obecne i przyszłe wymagania.
 • Określenie odpowiedzialności i uprawnień dla kierownictwa każdego szczebla zarządzania oraz bezpośrednich wykonawców za jakość wykonywanych wyrobów i świadczonych usług.
 • Ciągłe śledzenie i stosowanie w naszej działalności aktualnych wymagań przepisów, norm i innych regulacji prawnych, a także postępu technicznego.
 • Korzystanie tylko ze sprawdzonych dostawców dostarczających materiał i usługi wymaganej jakości.

Niezmiennymi elementami naszej działalności, wyznaczającymi kierunki rozwoju są:

 • Najwyższa jakość oferowanych wyrobów i usług;
 • Wieloletnie doświadczenie zdobyte w branży obróbki metali;
 • Zrozumienie i spełnienie potrzeb i oczekiwań obecnych i przyszłych klientów.

Zobowiązujemy się do:

 • Ustanowienia i aktualizowania szczegółowych celów dotyczących jakości na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji;
 • Nieustannego doskonalenia skuteczności funkcjonowania w naszej firmie systemu zarządzania jakością;
 • Uświadamiania pracownikom znaczenia spełnienia wymagań klientów i wymagań przepisów oraz tworzenia warunków zaangażowania całego personelu w osiąganie celów

Wdrażając i utrzymując system jakości według normy EN ISO 9001 : 2008, potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań i uzyskania w efekcie zamierzonych rezultatów.

Ryszard Greguła, Dyrektor Generalny