Wybierz język
 • slide7
  Konstrukcje stalowe
  Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie
 • slide5
  Firma Mabo
  To pewny i solidny partner w interesach
 • slide8
  Firma Mabo
  To pewny i solidny partner w interesach
 • slide6
  Firma Mabo
  To pewny i solidny partner w interesach
 • slide4
  Firma Mabo
  To pewny i solidny partner w interesach
 • slide3
  Firma Mabo
  To pewny i solidny partner w interesach
 • slide1
  Firma Mabo
  To pewny i solidny partner w interesach
 • slide2
  Firma Mabo

Bramy z profili prostokątnych

Bramy mogą być stosowane w I, II oraz III strefie wiatrowej zgodnie z normą PN-77/B-02011. Bramy budowane są z zespołów łączonych za pomocą śrub. Ze względów transportowych oraz technologicznych długości zespołów nie powinny przekraczać 12 m. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych wykonana zanurzeniowo (ogniowo) zgodnie z PN-EN ISO 1461. Przy zamawianiu bramy zamawiający powinien określić swoje wymagania, a w tym: – szerokość i wysokość bramy, – strefę obciążenia wiatrem lub miejscowość, w której będzie instalowana, – masę, powierzchnię oraz rozmieszczenie na długości bramy przewidywanego wyposażenia.

Bramy z profili prostokątnych

Bramy drogowe o rozpiętości 24 m mogą być zastosowane na obszarach objętych I, II i III strefą wiatrową, dla wszystkich rodzajów terenu zgodnie z normą PN-77/B-02011. Konstrukcja bramy drogowej tj. słupy wsporcze i rygle poziome wykonane są z blachy stalowej giętej i spawanej w kształtowniki o przekrojach prostokątnych. Rygiel poziomy składa się z n – segmentów w zależności od rozpiętości. Słupy z ryglem poziomym oraz poszczególne elementy rygla poziomego połączone są ze sobą poprzez połączenie kołnierzowe. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa zgodnie z normą PN-EN ISO 1461. Bramy drogowe posadawia się na fundamencie betonowym (wylewanym na miejscu budowy) do którego dostarczamy stalowy zespół kotwiący.

profilowa

Pobierz katalog w formacie PDF