Wybierz język
 • slide7
  Konstrukcje stalowe
  Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie
 • slide5
  Firma Mabo
  To pewny i solidny partner w interesach
 • slide8
  Firma Mabo
  To pewny i solidny partner w interesach
 • slide6
  Firma Mabo
  To pewny i solidny partner w interesach
 • slide4
  Firma Mabo
  To pewny i solidny partner w interesach
 • slide3
  Firma Mabo
  To pewny i solidny partner w interesach
 • slide1
  Firma Mabo
  To pewny i solidny partner w interesach
 • slide2
  Firma Mabo

Maszty oświetleniowe

Stalowe maszty oświetleniowe MABO M produkowane są z blachy stalowej, giętej na profil ośmiokątny o stałej zbieżności. Składają się z części nasadzonych na siebie w sposób samohamowny na długości od 0,6 m do 1,5 m w zależności od wymiarów.

Maszty zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez ocynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.

Posadowienie: Maszty posadawia się na fundamencie betonowym (wylewanym na miejscu budowy), do którego dostarczamy ocynkowany stalowy zespół kotwiący. Wymiary fundamentu dobiera zamawiający w oparciu o warunki gruntowe danej lokalizacji oraz wielkości obciążeń i wyposażenia masztu.

Zakres stosowania: I, II i III strefa wiatrowa zgodnie z normą PN-77/B-02011.

Wyposażenie masztu: Maszty posiadają jeden lub dwa otwory rewizyjne do montowania tabliczek elektrycznych. Jedno lub wieloramienne wsporniki lub wysięgniki do mocowania naświetlaczy, opraw oświetleniowych itp.

Maszty oświetleniowe stożkowe

Charakterystyka masztów oświetleniowych

Tabela5

wieze-osw

Warianty posadowień (rysunek w formacie PDF)

Pobierz katalog w formacie PDF