Mapa realizacji

Konstrukcje wsporcze pod sygnalizację uliczną

O produkcie

Produkowane przez nas, różnego rodzaju konstrukcje wsporcze pod sygnalizację uliczna, od wielu lat montowane są na ulicach polskich oraz europejskich miast. Nasze produkty , dostosowane są do różnego rodzaju wyposażenia oraz różnych stref wiatrowych. W połączeniu z solidnym i estetycznym wykonaniem, gwarantują wieloletni okres użytkowania, poprawiając bezpieczeństwo oraz płynny ruch na drogach.

 


Specyfikacja produktu

Słupy sygnalizacyjne wysięgnikowe

Słupy wykonane są z blachy stalowej kształtowanej w rurę stożkową o stałej zbieżności. Nasze rozwiązanie konstrukcyjne oparte jest na chronionym wzorze użytkowym Urzędu Patentowego RP nr W1019400. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa nanoszona zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa zgodnie z normą PN-EN ISO 1461. Trwałość tej powłoki w zależności od agresywności środowiska wynosi od kilku do kilkunastu lat.

Słupy przystosowane są do posadowienia

poprzez zagłębienie w fundament – posadowienie G,

na fundamentach prefabrykowanych – posadowienie F,

na stalowym zespole kotwiącym zagłębionym w fundamencie wylewanym

na miejscu lokalizacji – posadowienie ZK.

Oryginalna konstrukcja słupa zapewnia dobrą wytrzymałość i zdolność tłumienia drgań, co gwarantuje zmniejszenie awaryjności oraz zapewnia poprawną pracę zainstalowanych latarni sygnalizacyjnych i radarów w infrastrukturze drogowej. Konstrukcja wszystkich naszych słupów przy maksymalnym wyposażeniu spełnia wymagania Polskich Norm co do stanu granicznej nośności.

Cechy słupów sygnalizacyjnych wysięgnikowych

duża wytrzymałość na obciążenia statyczne i dynamiczne,

dobre tłumienie drgań zmniejsza awaryjność zainstalowanych urządzeń,

niewielkie masy i wymiary zespołów ułatwiające transport i montaż,

odporność na korozję,

estetyczny wygląd

oszczędność w kosztach eksploatacji.

Bramy sygnalizacyjne wykonane są na bazie zespołów słupów sygnalizacyjnych MABO. Bramy o rozpiętości do 20 m stosowane są w infrastrukturze drogowej jako konstrukcje wsporcze do mocowania latarni sygnalizacyjnych, znaków, tablic informacyjnych nad pasami ruchu. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.

Bramy sygnalizacyjne MABO przystosowane są do posadowienia:

– na fundamencie (F),

– na stalowym zespole kotwiącym (ZK),

– zagłębienie w fundamencie (G).

Oferowane wyposażenie bram sygnalizacyjnych MABO:

max. 4 komplety (latarnia sygnalizacyjna ekran kontrastowy znak F11)

max. 2 komplety wsporników oświetleniowych z wysięgnikiem wieloramiennym L=1,5 m

drogowe tablice informacyjne (indywidualne uzgodnienie szczegółów) *opcja 24000 mm – wg indywidualnego projektu.

Słupy proste do montażu sygnalizatorów

Słupy proste do montażu sygnalizatorów potocznie określane jako SRP wykonywane są z rur cylindrycznych. Posiadają zabezpieczenie antykorozyjne stanowiące powłokę cynkową zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.

Bramy innego przeznaczenia

Bramy drogowe mogą być zastosowane na obszarach objętych I, II i III strefą wiatrową dla wszystkich rodzajów terenu zgodnie z normą PN-EN 1991-1-4. Rygiel poziomy bramy składa się z segmentów o zróżnicowanej długości zależnej od rozpiętości bramy. Słupy z ryglem poziomym oraz poszczególne elementy rygla poziomego połączone są ze sobą poprzez kołnierz.

Bramy drogowe kratowe mogą być zastosowane na obszarach objętych I, II i III strefą wiatrową dla wszystkich rodzajów terenu zgodnie z normą PN-EN 1991-1-4. Bramy budowane są z zespołów łączonych za pomocą śrub. Ze względów transportowych oraz technologicznych zespoły nie powinny przekraczać długości 12m.

Elementy konstrukcji oraz zespoły kotwiące posiadają zabezpieczenie antykorozyjne stanowiące powłokę cynkową zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

SŁUPY – KATALOG PL [PDF] 10MB
SŁUPY INFR.DROGOWA – KATALOG EN [PDF] 10MB
SŁUPY – KATALOG RU [PDF] 7MB
Postępowanie przetargowe 1-1-N1-2021 projekt RPZP.01.01.00-32-0015-18 Przedmiotem zamówienia jest do płaskowników ze stali konstrukcyjnej [PDF] 272kB
Postępowanie przetargowe 2-1-N1-2021 projekt RPZP.01.01.00-32-0015-18 Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur stalowych szwowych i bezszwowych [PDF] 321kB
Postępowanie przetargowe 1-2-N1-2021 projekt RPZP.01.01.00-32-0015-18 Przedmiotem zamówienia jest czarna blacha [PDF] 4MB
Postępowanie przetargowe 2-2-N1-2021 projekt RPZP.01.01.00-32-0015-18 Przedmiotem zamówienia są kształtowniki zimno i gorąco walcowane [PDF] 3MB
Postępowanie przetargowe 4-2-N1-2021 projekt RPZP.01.01.00-32-0015-18 Przedmiotem zamówienia są pręty stalowe okrągłe [PDF] 4MB
Postępowanie przetargowe 5-2-N1-2021 projekt RPZP.01.01.00-32-0015-18 Przedmiotem zamówienia są rury szwowe i bezszwowe [PDF] 4MB
Informacje o wynikach oceny postępowania przetargowego 2-2-N1-2021 [PDF] 496kB
Informacje o wynikach oceny postępowania przetargowego 3-2-N1-2021 [PDF] 492kB
Informacje o wynikach oceny postępowania przetargowego 4-2-N1-2021 [PDF] 580kB
Zapytanie ofertowe nr 1-5-P-2021 Na dostawę systemu pomiarowego do rejestracji naprężeń w elementach konstrukcyjnych [PDF] 349kB
Informacja o wynikach oceny 5-2-N1-2021 [PDF] 578kB
Zapytanie ofertowe 1b-2-N1-2021 Dotyczące dostawy czarnej blachy [PDF] 4MB
Informacja o wynikach oceny 1b-2-N1-2021 [PDF] 437kB
Zapytanie ofertowe 6-2-N1-2021 – dostawa farby proszkowej [PDF] 3MB
Informacja o wynikach oceny 6-2-N1-2021 [PDF] 426kB
Zapytanie ofertowe 6b-2-N1-2022 – dostawa farby proszkowej [PDF] 3MB
Certyfikaty i dopuszczenia

Certyfikaty i dopuszczenia

ISO 9001-2015_DE [PDF] 74kBTrakcyjne urządzenia naprężające - TUN,
Osprzęt trakcyjny,
Systemy podwieszeń aluminiowych,
Barierki,
Słupy i maszty oświetleniowe,
Konstrukcje wsporcze pod sygnalizację uliczną,
Słupy i maszty specjalne,
Konstrukcje stalowe dla przemysłu,
Konstrukcje stalowe dla budownictwa,
Balkony dostawne,
Produkcja seryjna,
Zakres produkcyjny,
Systemy podwieszeń aluminiowych,
Pozostały osprzęt trakcyjny,
Trakcyjne urządzenia naprężające - TUN,
Słupy trakcyjne i trakcyjno oświetleniowe
Infr. Drogowa,
Infr. Kolejowa,
Infr. Tramwajowa,
Konstrukcje Stalowe
ISO 9001-2015_EN [PDF] 76kBOsprzęt trakcyjny,
Systemy podwieszeń aluminiowych,
Barierki,
Słupy i maszty oświetleniowe,
Konstrukcje wsporcze pod sygnalizację uliczną,
Słupy i maszty specjalne,
Konstrukcje stalowe dla przemysłu,
Konstrukcje stalowe dla budownictwa,
Balkony dostawne,
Produkcja seryjna,
Zakres produkcyjny,
Systemy podwieszeń aluminiowych,
Pozostały osprzęt trakcyjny,
Słupy trakcyjne i trakcyjno oświetleniowe
Infr. Drogowa,
Infr. Kolejowa,
Infr. Tramwajowa,
Konstrukcje Stalowe
ISO 9001-2015_PL [PDF] 73kBOsprzęt trakcyjny,
Trakcyjne urządzenia naprężające - TUN,
Systemy podwieszeń aluminiowych,
Barierki,
Słupy i maszty oświetleniowe,
Konstrukcje wsporcze pod sygnalizację uliczną,
Słupy i maszty specjalne,
Konstrukcje stalowe dla przemysłu,
Konstrukcje stalowe dla budownictwa,
Balkony dostawne,
Produkcja seryjna,
Zakres produkcyjny,
Systemy podwieszeń aluminiowych,
Pozostały osprzęt trakcyjny,
Trakcyjne urządzenia naprężające - TUN,
Słupy trakcyjne i trakcyjno oświetleniowe
Infr. Drogowa,
Infr. Kolejowa,
Infr. Tramwajowa,
Konstrukcje Stalowe
EN ISO 3834-2_EN [PDF] 703kBTrakcyjne urządzenia naprężające - TUN,
Osprzęt trakcyjny,
Systemy podwieszeń aluminiowych,
Barierki,
Słupy i maszty oświetleniowe,
Konstrukcje wsporcze pod sygnalizację uliczną,
Słupy i maszty specjalne,
Konstrukcje stalowe dla przemysłu,
Konstrukcje stalowe dla budownictwa,
Balkony dostawne,
Produkcja seryjna,
Zakres produkcyjny,
Systemy podwieszeń aluminiowych,
Pozostały osprzęt trakcyjny,
Trakcyjne urządzenia naprężające - TUN,
Słupy trakcyjne i trakcyjno oświetleniowe
Infr. Drogowa,
Infr. Kolejowa,
Infr. Tramwajowa,
Konstrukcje Stalowe
EN ISO 3834-2_PL [PDF] 707kBTrakcyjne urządzenia naprężające - TUN,
Osprzęt trakcyjny,
Systemy podwieszeń aluminiowych,
Barierki,
Słupy i maszty oświetleniowe,
Konstrukcje wsporcze pod sygnalizację uliczną,
Słupy i maszty specjalne,
Konstrukcje stalowe dla przemysłu,
Konstrukcje stalowe dla budownictwa,
Balkony dostawne,
Produkcja seryjna,
Zakres produkcyjny,
Systemy podwieszeń aluminiowych,
Pozostały osprzęt trakcyjny,
Trakcyjne urządzenia naprężające - TUN,
Słupy trakcyjne i trakcyjno oświetleniowe
Infr. Drogowa,
Infr. Kolejowa,
Infr. Tramwajowa,
Konstrukcje Stalowe
EN 1090-2_EN [PDF] 887kBTrakcyjne urządzenia naprężające - TUN,
Osprzęt trakcyjny,
Systemy podwieszeń aluminiowych,
Barierki,
Słupy i maszty oświetleniowe,
Konstrukcje wsporcze pod sygnalizację uliczną,
Słupy i maszty specjalne,
Konstrukcje stalowe dla przemysłu,
Konstrukcje stalowe dla budownictwa,
Balkony dostawne,
Produkcja seryjna,
Zakres produkcyjny,
Systemy podwieszeń aluminiowych,
Pozostały osprzęt trakcyjny,
Trakcyjne urządzenia naprężające - TUN,
Słupy trakcyjne i trakcyjno oświetleniowe
Infr. Drogowa,
Infr. Kolejowa,
Infr. Tramwajowa,
Konstrukcje Stalowe
EN 1090-2_PL [PDF] 880kBTrakcyjne urządzenia naprężające - TUN,
Osprzęt trakcyjny,
Systemy podwieszeń aluminiowych,
Barierki,
Słupy i maszty oświetleniowe,
Konstrukcje wsporcze pod sygnalizację uliczną,
Słupy i maszty specjalne,
Konstrukcje stalowe dla przemysłu,
Konstrukcje stalowe dla budownictwa,
Balkony dostawne,
Produkcja seryjna,
Zakres produkcyjny,
Systemy podwieszeń aluminiowych,
Pozostały osprzęt trakcyjny,
Trakcyjne urządzenia naprężające - TUN,
Słupy trakcyjne i trakcyjno oświetleniowe
Infr. Drogowa,
Infr. Kolejowa,
Infr. Tramwajowa,
Konstrukcje Stalowe
EN 40-5 na słupy oświetleniowe [PDF] 901kBBarierki,
Słupy i maszty oświetleniowe,
Konstrukcje wsporcze pod sygnalizację uliczną,
Słupy i maszty specjalne
Infr. Drogowa
skontaktuj się

Skontaktuj się z naszym specjalistą

Masz do nas pytania? Z chęcią odpowie na nie nasz specjalista.

Infrastruktura drogowa / Słupy

Konstrukcje drogowe

Maciej Jabłoński

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 505 592 769

m.jablonski@mabo.pl

Projekty

Zobacz mapę